Okalat

1850 - 1879 - Guyane française

Tuwalëhe pëtuku
  • Ekalëtop Mënë tuwanïpja luweme watop tom po, tamok, tënkëlu, ëlëpu, tajehna; kalawu olok tom me watop aptau. Mënëtamëja uputpë po kupime man, pupu ponaka emïtïina iwaliktau man ëhehmu polo lëken. Amënëtop man ëhelowau me tajehna me aptau: pohenau, mota po, uputpë po hunwa.
  • Matériaux et techniques Ecorce
  • Population Wayana
  • Tënopono Donateur : Crevaux, Jules
  • Cote/N° d’inventaire mqb: 71.1881.34.389.1
  • Voir plus http://www.quaibranly.fr/fr/explorer-les-collections
  • Type d’objet Tïhamo

Ëhmelëken

© musée du quai Branly – Jacques Chirac

Institution de conservation Musée du quai Branly - Jacques Chirac

Moloman tïtoponpï

“Okalat”, Musée du quai Branly - Jacques Chirac, Watau [online], 1850 - 1879, mis en ligne Sep 22, 2019, consulté le 20 June 2024.

URL: https://watau.fr/s/watau-way/item/2640

Imëlë-mëlëkatop

No comment yet! Be the first to add one!

Mëlë-Mëlë Alëpo

(Identifiez-vous pour pouvoir commenter)