Zupi

236 items

Zepo enetopohpyry

Kapalu ïtop

Wëlïi wajana ëkëjuimë malë

Upak pïlëwumna apatau

Upak kaimotanëhtau aptau Kanaje

Ëhapëtïtpë

Ikohmamtop alumamtop

Aluma tamume

Jolok tamu ekalëtop

Eensematoponpo

Tukusipan ïne tamok

Mïmnë Pakolo epetop

Ëpëhumë eitoponpë

Wëtëpïnïtpë upak aptau

Ikïphakan ïmëpëk alimi wëne lëken

Simalaimë eitoponpë

Jolok pawana tïlëmëphe

Mase Tïlïjo kaikui katïp tëweihem