Upi

1634 items

Ëlemi maipuli katop

Ëlemi maipuli katop

Momasitpë mëkëmëtop po ëlemitop

Momasitpë mëkëmëtop po ëlemitop

Momasitpë mëkëmëtop po ëlemitop

Momasitpë mëkëmëtop po ëlemitop

Ëlemi kanawa katop

Uwatop po ëlemitop

Uwatop po ëlemitop

Pilima kalawun

Pilima kalawun

Kalau mïjak kanawa katop

Ëlemi maipuli katop

Ëlemi maipuli katop

Ëlemi maipuli katop

Ëlemi maipuli katop

Ëlemi kanawa katop

Ëlemi maipuli katop

Ëlemi kanawa katop

Upak aptalï ekalëtop

Ëhjumkatop

Ëhjumkatop

Ëhjumkatop

Ëhjumkatop

Tëpijem watop

Tëpijem watop

Tëpijem watop