Ekalëtop

Tënehem : SAWA nïlï

Ijan ëtï kom jau ïtop tomohpe tëwëtïhe sike. Helë watau kunëtïlï wajana apalai tom katop. Hemalëlo tom peitopït wantë pona itenkapamïla eitop tom me man.

Moloïne

Tënon kom lo po

 

Helë lo kuptë tïwë-tïwëlën ëwutë pepta po ëtïlëtpë aklamatop pakolon tom enetop. Uhpak tïwë-tïwëlën pono kom ïtëtpë wajana apalai tomohtak. Mëkja malalon kom nenepïtpï tom man mëlë mïse (musées) tau mïnpalëtpë tom taklamai.