Tënon kom lo po

 

Helë lo kuptë tïwë-tïwëlën ëwutë pepta po ëtïlëtpë aklamatop pakolon tom enetop. Uhpak tïwë-tïwëlën pono kom ïtëtpë wajana apalai tomohtak. Mëkja malalon kom nenepïtpï tom man mëlë mïse (musées) tau mïnpalëtpë tom taklamai.