Punu milikut

1951-1952 - Guyane française/Litani (fleuve)/Yanamale

Tuwalëhe pëtuku
  • Ekalëtop Tïwïpkahem wajana tom nïlïtpï Janamale patau. Tïmilikhamo ïlïtpë punu milikutme tïhamo ïlëmëtpë. ; 1951-52 aptau, upak tïtë-tïtëhamo eitoponpë pëk tëmaminamo palansuman Francis Mazière kunmëk kujane pona Timi-Timak enei. Akëlën tome kunehakëtïlïtpëme tïne Dominique Darbois tëneheme apëiponeme Vladimir Ivanof hunwa. Francis Mazière mëhe mënekalëja pampila jau upak eitoponpë helë kome ïtë-ïtënëhtau wajan punu milikutun enetpë. ''Pëkëknatpë mëlëlëkatïp tïlïtpï, malalë mëlë ïtop, jewumakpenma kunehak'', tïkai inimiliku (Francis Mazière, ïtëtoponpë kujane Timi-Timak pona'', Paris, Robert Laffont, 1953, p.147). Francis Mazière tïkëlë kole mëihnë pampila alëne. Mëlë ekamne wajana eluwakom wëlïhamoja hunwa molo Jaleimë patau. Mëlë pëkëna Wajana tomoja tïwïpkahem tïmilikhe masike pampila pëkëna upakat tïmilikhem punu milikut tom tïhe maluwana imilikut tom hunwa. Francis Mazière kïja tënephe helëme ïtë-ïtëtoponpë aptau imilikutpï tom, malalë 33 tom man tëkalëi galerie Maeght kïja pahi po. talan kom man tïwïpkahem ïlïtpë milikut ëtïlïtpë tom hunwa tïlëmëi pampila tëneimëhem jak ''aluwa waliktau'' (n°62-63, février-mars 1954). ; 56 x 70 cm
  • Matériaux et techniques Encre sur papier
  • Population Wayana
  • Tënopono Donateur : Cercle Claude Lévi-Strauss ; Donateur : Cercle pour la photographie du musée du quai Branly
  • Cote/N° d’inventaire mqb: 70.2018.51.2
  • Voir plus http://www.quaibranly.fr/fr/explorer-les-collections
  • Type d’objet Tïhamo

Ëhmelëken

anonyme (Dessinateur)

© musée du quai Branly – Jacques Chirac

Institution de conservation Musée du quai Branly - Jacques Chirac

Moloman tïtoponpï

anonyme (Dessinateur), “Punu milikut”, Musée du quai Branly - Jacques Chirac, Watau [online], 1951-1952, mis en ligne Sep 22, 2019, consulté le 17 June 2024.

URL: https://watau.fr/s/watau-way/item/2560

Imëlë-mëlëkatop

No comment yet! Be the first to add one!

Mëlë-Mëlë Alëpo

(Identifiez-vous pour pouvoir commenter)