Tamok

1991 - Suriname/Haut Maroni/rivière Lawa/Kumakahpan

Tuwalëhe pëtuku
  • Ekalëtop Tamokme tïlïtpï, wama kaphap ïlïtpë tamok ''uputpë'' ukuktop ahmitme. Tamok uputpë, imilikut lëme man tïmilikhe tïkolokem ke taliliman polo, ëmna katïp tïlïtpï epolo, tamsile hapon tïhe uhpoinë man tupomai okalatke. ; Tamok manme eitop man tëtïpkephe uhpaklë poinë. Helë tamok ukuktop mëneheneja monmë-monmëi eneimëtpï ailë hemalë tëkamhamome tïlïtpï tom kuneheneimë tamok ukuktop ëtapëtomatop tïhamo tom pëkën kom nïpotpïjau. Lome inëlëleme ëhenelanma malalë man talan kom ëtëmëpïnmeman ihtau. Talanme man molo tïlëmëtpï henejatëi upak Coudreau, Crevaux mëha kalipono upak monmëi tom nenetpï helë uwatop helëkome watoponpë XIXe helë ailë. ; Tawake eitop (upak tïhamo); tïhem (hemalë tïhamo)
  • Matériaux et techniques liber d'arbre "okalat" ; arouman "wama" ; matière minérale ; matière végétale
  • Population Wajana
  • Cote/N° d’inventaire 91.7.242
  • Voir plus http://amazonian-museum-network.org/fr/les-musees-d-amazonie/musee-des-cultures-guyanaises
  • Type d’objet Tïhamo

Ëhmelëken

Tukanu (artisan)

© Cayenne ; Musée des Cultures Guyanaises, 2011

Institution de conservation Musée des cultures guyanaises

Moloman tïtoponpï

Tukanu (artisan), “Tamok”, Musée des cultures guyanaises, Watau [online], 1991, mis en ligne Jul 16, 2019, consulté le 23 April 2024.

URL: https://watau.fr/s/watau-way/item/1193

Imëlë-mëlëkatop

No comment yet! Be the first to add one!

Mëlë-Mëlë Alëpo

(Identifiez-vous pour pouvoir commenter)