Zupi

191 items

Wajana patau ëtïlë pëk eitop pakolon

Aletanikwalï wajana

Ololi ke tëmjahem imjata

Ololi ke tëmjahem imjata

Wajana waluhma tom Alewuikë Patalï

Wajana Maluwat pata

Homme faisant un ciel de case, Taponte, Itany

Carbet, village de Taponte

Danse, village de Yanamale

Danse, village de Yanamale

Uwatop, Yanamale patau

Danse, village de Yanamale

Danse, village de Yanamale

Danse, village de Yanamale

Chasse au pécari et enfant devant les boucans

Ilomoheinë

Ilomoheinë

Tuwahamo, Taponte Patau, Aletanikwau

Tuwahamo, Taponte Patau, Aletanikwau

Tuwahamo, Taponte Patau, Aletanikwau

Tuwahamo, Taponte Patau, Aletanikwau