Naemana


Kutoimë eitoponpë

Wewe ilëmëpïtpï ekïnpï kulima

Kulum ëhanukutpë

Meku ëtapkëlë

Mekuja kapunak ëpïi ïtop

Alimiimë ekalëtop